ILANG BAHAGI ng TAGPI-TAGPING KABILA ng Mga KWENTO

Mahirap mag-isip ng salita

Kung puso ang nais magtalata,

Akma pa ba ang tugma?

Kung hihimayin ko ang pag-tula?

 

Kung kay'lan maraming masasabi

Ingat na ingat humabi,

kulang ang bawat paraang maisiwalat

           ang mga pira-pirasong kabuuan

                 ng mga karanasang kalat-kalat.

 

Kung paanong binubuo ng mga taludtod ang tula

at ng mga letra ang bawat salita

Pagtatagpi-tagpiin din ang mga gunita

ng luha, tagumpay, dalamhati at tuwa.

 

Kung paanong napapakalma ang anak ng Ina,

at kung pa'nong binabalisa ang sisiw ng padagit na Agila,

Iyon din ang susuyurin ng bawat pandama

na handa ng suungin ang bawat sulok ng dilim

     na noo'y pinikitan pa ng mga mata.

 

May itim, may puti, at kikilalanin na ang kulay abo.

May dilim, may liwanag, at kikilalanin na ang anino.

May Lupa, may hangin at may pakpak ang mga ibon at paru-paro

kung sisiyasatin, di na ito kay'langan kung para sa paglipad

Kapag ang lahat ay lumulutang sa mundo.

 

By: Tin

09/15/2014

Imus, Cavite

To leave a comment, please sign in with
or or

Comments (3)

 1. thewreckingbelle

  Beautiful! when the heart speaks everything listens, everything stops.

  September 15, 2014
 2. cristinvelascotiamzon

  thank you for reading…

  September 15, 2014
 3. cristinvelascotiamzon

  Wings are useless if there’s no gravity that holds us all on earth. Experiences are useless if we can’t recognize what holds it all, We’ll be floating here and there with no purpose, with no intention. Recognizing the heart of every story requires understanding not only black and white but the mixture of it, not only the existence of darkness and light but the fact that there can never be light without shadow. Connect the dots of our wings but let’s not forget to acknowledge the existence of our gravity so we can fly. :-)

  September 16, 2014